Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2014 – 2018 РОКИ

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(32 сесія, 6 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

26 грудня 2013 року                                                                                                 № 3638

 

 

Про затвердження

Програми розвитку культури в

місті Рівному на 2014 - 2018 роки

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи положення Закону України “Про культуру”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культури в місті Рівному, задоволення духовних потреб населення Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку культури в місті Рівному на 2014 – 2018 роки (далі - Програма), що додається.

2. Доручити Управлінню бюджету і фінансів спільно з Управлінням культури і туризму вирішити в установленому порядку питання фінансування у 2014 – 2018 роках за рахунок коштів місцевого бюджету заходів, передбачених вищевказаною Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації; постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                А. Грещук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

26.12.2013 № 3638

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2014 – 2018 РОКИ

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 28.01.2013 № 52 «Про програму розвитку культури Рівненської області на період до 2017 року»

3

Розробник Програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

4

Співрозробники Програми

5

Відповідальний виконавець Програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

6

Учасники Програми

Заклади культури, підпорядковані Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

7

Термін реалізації Програми

2014 – 2018 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет, позабюджетні джерела, включаючи власні ресурси закладів культури, фондів, громадських організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів, усіх зацікавлених осіб та організацій

 

2. ВСТУП

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку особистості.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про авторське право і суміжні права», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці» надають права громадянам на доступ до культурних цінностей та культурних благ, на збереження і розвиток своєї культурної та мовної самобутності, на свободу творчості, здобуття культурно-мистецької освіти та інше.

На сьогоднішній день у м. Рівному збережена базова мережа закладів культури, налагоджена активна співпраця з творчими об’єднаннями, національно-культурними товариствами, науковцями.

У місті Рівному функціонують комунальні заклади, підпорядковані Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради, а саме:

- 3 заклади клубного типу (міський Палац культури, міський Будинок культури, клуб с. Новий Двір);

- 2 дитячі музичні школи, 1 дитяча художня школа (утримуються за рахунок міського бюджету та частково – за батьківську плату);

- 11 комунальних бібліотек (10 філій у складі централізованої бібліотечної системи, міська бібліотека мікрорайону Ювілейний).

На базі закладів культури клубного типу діє 55 аматорських колективів, з яких: 21 – народний та 13 – зразкових. В хореографічних колективах бере участь 841 учасник. Вокально-хоровим мистецтвом займається 236 учасників, театральним – 29 осіб, в інструментальних ансамблях, оркестрах беруть участь 84 учасники різних вікових категорій. У міському Будинку культури діє єдина в області народна аматорська студія декоративно-ужиткового мистецтва, що об’єднує 97 майстрів, які є активними учасниками культурного життя міста Рівного та успішно представляють його в Україні і за її межами.

В школах естетичного виховання навчається 2 229 дітей (з яких, близько 600 – пільгові категорії), працює 249 педагогів, з них 90 % – з вищою мистецькою освітою. Діє 29 учнівських та 15 викладацьких творчих колективів (з них, 10 – народні аматорські, 4 – зразкові аматорські).

Книжковий фонд бібліотек міста становить понад 320 тисяч примірників. Відкрито шість Інтернет-центрів, обладнаних 45 персональними комп’ютерами. У 2012 році бібліотечними послугами скористалися 27 300 жителів міста Рівного різних вікових категорій.

Парк культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, що підпорядкований Державно-комунальному підприємству «Міське об’єднання парків культури і відпочинку м. Рівного», відвідує понад 160 тисяч жителів та гостей міста, для яких проводиться понад 200 культурно-масових заходів, з них, майже 100 – для дітей.

У єдиному в західному регіоні Рівненському зоологічному парку Загальнодержавного значення, що став центром сімейного дозвілля і де розміщено майже 200 видів тварин, проводиться активна екскурсійна робота.

Попри постійне зростання бюджетного фінансування в частині захищених статей «заробітна плата та комунальні послуги», його обсяги залишаються мізерними в частині видатків розвитку. Матеріально-технічна база галузі морально і фізично застаріла і потребує суттєвого оновлення: музичні інструменти, сценічні костюми, декорації, нотна література, технічні засоби, бібліотечні фонди, обладнання не відповідають сучасним вимогам організації діяльності закладів культури.

Відкриття міського Будинку культури після реконструкції стане поштовхом для розвитку концертно-фестивального життя міста Рівного, дозволить реалізовувати амбітні міжнародні та Всеукраїнські проекти, дасть можливість проводити культурологічні заходи на високому мистецькому рівні.

Існує потреба у відкритті бібліотеки в мікрорайоні Північний та побудові 3-х інформаційно-культурологічних центрів на місці існуючих бібліотек, в яких фінансово недоцільно проводити ремонтні роботи (бібліотека № 4 на вул. Олексинській; 12-В, бібліотека № 5 на вул. Тиннівській, 63 та бібліотека № 7 на вул. Вітебській, 3- А).

Необхідно переглянути концепцію розвитку Рівненського парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка [в частині визначення статусу, ландшафтного дизайну, оновлення морально-застарілих атракціонів, концертно-сценічного комплексу (літня естрада)].

Конкретного вирішення потребує приведення до належного стану історико-меморіального комплексу «Грабник», створення музею-кімнати пам’яті українців – жертв тоталітарних режимів ХХ століття. Діяльність у сфері охорони культурної спадщини буде направлена на створення музею історії м. Рівного, що дасть можливість активізувати роль культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у формуванні національної свідомості.

Міськими преміями в галузі образотворчого мистецтва, літератури, народного аматорського мистецтва, стипендіями міського голови відзначатимуться провідні творчі працівники, талановиті діти, обдарована молодь.

Потребують постійного контролю питання щодо виконання у закладах культури вимог пожежної безпеки, охорони праці, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

«Програма розвитку культури в м. Рівному на 2014 – 2018 роки» забезпечить системний підхід до розв’язання проблем галузі в сучасних економічних умовах, адже вона враховує основні тенденції розвитку культурної сфери, реальний стан виконання діючих програм і повинна забезпечити розвиток культури на наступні чотири роки. Зазначена Програма не дублює інші діючі та розроблені програми у сфері культури.

 

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма відповідає завданням з розвитку культури, що зазначені в Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Пріоритетним напрямком розвитку галузі «культура» в м. Рівному у 2014 – 2018 роках є розвиток і підтримка національного народного та академічного аматорського мистецтва.

Головною метою Програми є:

- створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку культурно - мистецької сфери міста Рівного;

- реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб жителів та гостей міста Рівного;

- посилення значення культури в місті Рівному, підвищення її ролі в розвитку демократичного громадянського суспільства;

- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей;

- збереження культурної спадщини;

- сприяння становленню талановитої мистецької молоді;

- реалізація науково-освітніх, культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, аматорських колективів.

Основні завдання Програми:

- забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, інформації, задоволення духовних потреб усіх категорій населення;

- збереження національних традицій народного та академічного мистецтва, проведення фестивалів, конкурсів, свят, пленерів, виставок, обмінних концертів, інших заходів, в тому числі, в рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її кордоном;

- підтримка діяльності аматорських та професійних колективів і виконавців, в тому числі, оркестрів, окремих виконавців із числа військовослужбовців Збройних Сил України, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва;

- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти (зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді);

- сприяння збереженню культурної спадщини через розвиток виставкової та музейної справи на сучасних засадах;

- утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя;

- збереження і розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх кадрової та матеріальної бази;

- відкриття бібліотеки в мікрорайоні Північний та будівництво 3-х інформаційно-культурних центрів на місці існуючих бібліотек (бібліотеки № 4 на вул. Олексинській, 12-В, бібліотеки № 5 на вул. Тиннівській, 63 та бібліотеки № 7 на вул. Вітебській, 3- А);

- впровадження сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування (електрона доставка документів, віддалений доступ до оцифрованих фондів, електронних каталогів та баз даних бібліотек світу);

- впровадження заходів щодо поліпшення соціального захисту працівників галузі, підвищення їх фахової кваліфікації;

- технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами, тощо);

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- забезпечення проведення ремонтно-будівельних робіт приміщень закладів культури;

- сприяння розвитку туризму в місті Рівному;

- розширення напрямків міжнародної співпраці з метою створення іміджу міста Рівного як культурного-мистецького та туристичного центру України.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Головний розпорядник коштів і виконавець цієї Програми – Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси закладів культури, фондів, громадських організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів, усіх зацікавлених осіб та організацій.

Виконавчий комітет Рівненської міської ради передбачає в проектах міського бюджету необхідні кошти для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Внаслідок реалізації «Програми розвитку культури у місті Рівному на 2014 – 2018 роки» покращиться ситуація:

- із розвитком аматорського, народного та академічного мистецтва через збереження та розширення базової мережі закладів культури;

- з відкриттям бібліотеки у мікрорайоні Північний і 3-х нових інформаційно-культурологічних центрів сформується нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних і дозвіллєвих потреб жителів міста;

- із створенням музею історії міста Рівного, музею-кімнати пам’яті українців – жертв тоталітарних режимів ХХ століття, приведенням до належного стану історико-меморіального комплексу «Грабник» активізується роль культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у формуванні національної свідомості;

- зі станом матеріально-технічної бази закладів культури, що створить сприятливі умови для розвитку професійного та аматорського мистецтва, здобуття доступної та якісної освіти у галузі «культура»;

- в результаті реорганізації Рівненського парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка буде створено сучасний центр дозвілля і відпочинку;

- розширення навчальних площ шкіл естетичного виховання дозволить покращити якість навчання для більшої кількості дітей, молоді;

- поліпшиться ефективність використання бюджетних та залучення додаткових коштів з інших джерел;

- стане ефективнішою роль закладів культури у формуванні позитивного іміджу міста Рівного в Україні та за його межами;

Реалізація Програми сприятиме кращому задоволенню потреб громадян в культурних послугах і товарах, в повнішому забезпеченні їхніх прав, в істотному підвищенні якості дозвілля.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснює Рівненська міська рада.

VII. Заходи реалізації програми розвитку культури в місті Рівному на 2014 - 2018 роки

№ з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Всього

Прогнозований обсяг фінансування з місцевого бюджету для виконання завдань (тис. грн.),

в тому числі по роках:

2014

2015

2016

2017

2018

Розвиток і підтримка національного народного та академічного аматорського мистецтва

1

Збереження і популяризація мистецьких традицій

Забезпечення організації та проведення міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних, міських фестивалів, свят, оглядів-конкурсів, акцій, виставок, пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, народно-релігійних свят, знаменних, пам’ятних дат тощо, в тому числі:

8559,0

1469,0

1610,0

1750,0

1820,0

1910,0

Регіональний фестиваль духовного співу «Різдвяні піснеспіви»

260,0

40,0

50,0

50,0

60,0

60,0

Фестиваль вуличних вертепів і вуличних музик "Нова радість стала"

260,0

40,0

50,0

50,0

60,0

60,0

День визволення Рівного

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Святкування Масниці

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

200-річчя від дня народження Т.Шевченка

50,0

50,0

Культурологічні заходи "Весна починається з Шевченка"

100,0

20,0

15,0

20,0

20,0

25,0

День Перемоги

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Збереження і популяризація мистецьких традицій

Великодні заходи

105,0

15,0

20,0

20,0

20,0

30,0

День Незалежності України

600,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

День міста Рівного

1430,0

250,0

270,0

290,0

300,0

320,0

Відкрийте свої серця". Свято Покрови

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Фотовернісаж на Покрову

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

День визволення України

90,0

30,0

10,0

10,0

20,0

20,0

Засвічення новорічної ялинки

350,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс української музики «Бурштинові нотки»

240,0

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2

Підтримка діяльності аматорських та професійних колективів і виконавців

Підтримка діяльності аматорських, професійних творчих колективів, окремих виконавців (в т.ч. із числа військовослужбовців Збройних Сил України), майстрів декоративно - ужиткового мистецтва, сприяння їх участі у фестивалях, конкурсах, виставках, оглядах в Україні та за кордоном, в тому числі в рамках партнерських угод (партнерства міст)

7782,0

1362,0

1460,0

1560,0

1650,0

1750,0

Організація виставок традиційного народного, декоративно-ужиткового мистецтва

35,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Підтримка діяльності аматорських та професійних колективів і виконавців

Призначення персональних стипендій міського голови провідним творчим працівникам, талановитим дітям, обдарованій молоді

378,0

42,0

84,0

84,0

84,0

84,0

Присудження міської премії імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва, міської премії імені Уласа Самчука в галузі літератури, міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3

Співорганізація фестивалів, конкурсів

Регіональний молодіжний фестиваль "Пісенна фієста"

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва "Металеве серце"

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Міжнародний джазовий фестиваль

175,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Міжнародний фестиваль зі спортивно-бальних танців "Різдвяний бал"

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4

Підтримка і створення якісних і різноманітних культурно-мистецьких програм, проектів

Постановка нових концертних програм

150,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Надання грантів міського голови у галузі літератури, музичного, театрального, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, естетичного виховання, декоративно-ужиткового мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

300,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

5

Розвиток туристичної інфраструктури

Заходи з реалізації програми розвитку туризму в м. Рівному

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Пам’яткоохоронні заходи в історичній частині кладовища «Грабник»

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

Створення музею історії міста Рівного

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

Відкриття музею-кімнати пам’яті українців – жертв тоталітарних режимів ХХ століття

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

згідно кошторис-них при-значень

6

Підтримка роз-витку етнічної, культурної, мов-ної самобутності всіх корінних народів і націо-нальних меншин

Сприяння творчій діяльності культурних центрів і товариств національних меншин в організації фестивалів, свят, конкурсів

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7

Підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпе-чення її доступ-ності для дітей із різних верств населення

Сприяння у проведенні обласного огляду-конкурсу учнівських, викладацьких колективів і окремих виконавців шкіл естетичного виховання

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8

Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури

Забезпечення участі працівників галузі в семінарах, конференціях тощо

20,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Випуск оригінальних носіїв з інформацією про народну музику, народні звичаї, обряди, народні пісні, мелодії

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

9

Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури

Реконструкція міського Будинку культури на вул. Соборній, 3-Д в м. Рівному

13 616,0

13 616,0

Відкриття бібліотеки в мікрорайоні Північний та будівництво 3-х інформаційно-культурних центрів на місці існуючих бібліотек (бібліотеки № 4 на вул. Олексинській, 12-В; бібліотеки № 5 на вул. Тиннівській, 63; бібліотеки № 7 на вул. Вітебській, 3-А)

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

Капітальний ремонт покрівлі міського Палацу культури

564,9

564,9

Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури

Реконструкція покрівлі будівель

Рівненської дитячої художньої школи на вул. Литовській, 23 в м. Рівному

526,9

526,9

Передача приміщення на вулиці 16 Липня, 49/51 музичній школі № 1 імені Миколи Лисенка

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи № 2

283,5

283,5

Капітальний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

Капітальний ремонт приміщень клубних закладів

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

згідно проектно-кошторисної доку-ментації

Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури

Капітальний ремонт та реконструкція приміщень бібліотек - філій централізованої бібліотечної системи мікрорайону Ювілейний

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

згідно проектно-кошторисної докумен-тації

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, творчих колективів

4 174,6

4 174,6

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

Придбання музичних інструментів школам естетичного виховання та клубним закладам

1 361,4

1 361,4

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

згідно кошто-рисних призна-чень

Придбання автобуса

1 200,0

1 200,0

Виготовлення паспортів технічного стану будівель закладів культури, документації на землекористування, актів на право власності

623,1

323,1

150,0

150,0

Забезпечення виконання комплексу заходів з охорони праці

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10

Забезпечення регулювання у сфері енерго-збереження

Реалізація міської Комплексної програми енергозбереження

444,5

288,0

36,5

40,0

40,0

40,0

Забезпечення виконання протипожежних заходів

1 267,6

667,6

250,0

250,0

50,0

50,0

11

Поповнення бібліотечних фондів міських бібліотек

Забезпечення комплектування бібліотечних фондів

967,0

167,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Забезпечення передплати періодичних видань

615,0

105,0

120,0

120,0

130,0

140,0

12

Організація і модернізація обслуговування користувачів, збільшення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг

Придбання ліцензованих програм, оновлення електронного обладнання, реконструкція сайтів та оплата Інтернет - послуг

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Секретар міської ради

А. Грещук

 

 

 


 

 
Пошук
Анонс подій

(03/29/16) Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна»

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» ініційована Міністерством культури України для п�...

(02/23/16) Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного

Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного   ...
Хто на сайті
На даний момент 12 гостей на сайті