Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Положення про управління

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

1.Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради ( далі за текстом – Управління) утворене(в межах затвердженої структури та чисельності апарату) рішенням Рівненської міської ради відповідно до Указу Президента України від 20.04.2005 року № 680/2005 „Про міністерство культури і туризму”. Управління є правонаступником відділу культури в  частині переданих повноважень в галузі культури згідно з рішенням Рівненської міської ради від 23.12.1998 р. № 76 „Про структуру і штати виконавчих органів ради, апарату та її виконавчого комітету”.

1.2.Управління є виконавчим органом Рівненської міської ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності Управління підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, його заступнику, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади є також підконтрольне управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації, Міністерству культури і туризму України.

1.3.Управління керується в своїй роботі Конституцією та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства культури  і туризму України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, цим Положенням.

1.4.Управління, у межах своїх повноважень, визначених цим Положенням, здійснює керівництво в галузі культури і туризму міста.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1.Реалізація державної політики у сфері мистецтва і організації культурного проведення дозвілля громадян та забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму.

2.2.Підвищення ролі закладів культури у проведенні національної політики, поглибленні інтересу до української національної історії та культури, піднесення ролі народного мистецтва – джерела духовного, суспільного розвитку, впровадження в побут українських національних традицій, свят та обрядів, розроблення та виконання регіональних  комплексних і цільових програм розвитку туризму, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів.

2.3.Створення сприятливих організаційних та економічних умов для  розвитку внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму, провадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі.

2.4.Створення умов для відродження і розвитку культури національних меншин, які проживають у місті Рівному.

2.5.Забезпечення координації діяльності між організаціями культури і туризму, мистецтва та творчими спілками.

2.6.Забезпечення культурологічних та мистецьких закладів кваліфікаційними кадрами.

2.7.Сприяння забезпеченню державної охорони пам’яток культури та заповідних місць,  співпраці з організаціями, покликаними охороняти пам’ятки історії та культури.

2.8.Координація та організація виставок, здійснення методичного нагляду за експозиціями, координація замовлень та встановлення пам’ятних таблиць, пам’ятників, монументів, забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища міста Рівного.

2.9.Пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем.

2.10.Організація та сприяння у проведенні загальноміських заходів, міжнародних, всеукраїнських, регіональних, професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок тощо.

2.11.Координація дій організацій, що проводять на території міста масові культурно - мистецькі та туристичні заходи.

2.12.Організація та реалізація заходів з розвитку спеціальної мистецької совіти дітей та юнацтва, зміцнення  матеріально-технічної бази навчальних закладів мистецтва.

2.13.Сприяння поліпшенню кіно обслуговування населення, здійснення загального керівництва установами та суб’єктами міської кіновідеопрокатної мережі, визначення напрямків та здійснення контролю за їх діяльністю.

2.14.Оперативне управління діяльністю клубних установ(закладів), шкіл естетичного виховання, централізованої бібліотечної системи, бібліотек, парків культури і відпочинку, зоопарку таінших закладів культури.

 

3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Власними(самоврядними) повноваженнями Управління є:

3.1.Ведення обліку закладів та установ Управління.

3.2.Проведення роботи з підбору, розстановки кадрів, їх навчання та підвищення кваліфікації.

3.3.Впровадження передового досвіду в діяльність як Управління, так і в практику роботи установ і закладів Управління.

3.4.Затвердження витрат на культурно-туристичну роботу, естетичне виховання та здійснення контролю за використанням бюджетних коштів.

3.5.Вжитя заходів щодо зміцнення матеріально-фінансової бази закладів Управління.

3.6.Робота з документацією: розгляд листів, скарг, пропозицій, ведення статистичної та інформаційної звітності про роботу Управління, а також підвідомчих установ.

3.7.Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на галузь „Культура і туризм”, аналіз і перевірка їх використання, внесення пропозицій при формуванні бюджету міста щодо оптимальних нормативів бюджетного фінансування.

3.8.Здійснення контролю за нормативами забезпечення мікрорайонів об’єктами культури і туризму, введенням в дію об’єктів будівництва соціально-культурного призначення, комплектування їх меблями, необхідним обладнанням.

3.9.Забезпечення ефективного використання зданих в оренду приміщень та майна підпорядкованих закладів Управління.

3.10.Підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток культури та туризму в місті, відповідальність за її якість і об’єктивність, організація збору та обробки інформації і формування банку даних, своєчасне доведення необхідної інформації до керівників підвідомчих закладів.

3.11.Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму на території міста, робота в якості замовника наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень.

3.12.Забезпечення  контролю за додержанням суб’єктами підприємництва  ліцензійних умов, внесення в установленому порядку пропозиції про анулювання відповідної ліцензії.

3.13.Надання дозволів на право здійснення туристичного супроводу.

3.14.Подання  в установленому порядку пропозицій       щодо спрощення процедури оформлення візових документів для туристів, митних, прикордонних та інших видів контролю; вжиття, в межах своїх повноважень, заходів до забезпечення прав іноземних туристів в Україні та громадян  України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

3.15.Сприяння створенню та координація роботи екскурсійно –методичних центрів та центрів туристичної інформації на території міста.

3.16.Проведення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності в галузі туризму, участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок  - ярмарків, методичних і науково – практичних семінарів, конференцій тощо.

3.17.Організація та координація роботи заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямованої на створення матеріально – технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів.

3.18.Участь у вирішенні питань обслуговування мережі міжнародних транспортних коридорів об’єктами туристичної інфраструктури на відповідній території, залучення інвестицій для розвитку туризму.

3.19.Організація, в межах своїх повноважень, надання інформаційних і правових послуг, консультаційної та методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності.

3.20.Сприяння створенню громадських організацій в галузі туризму.

3.21.Участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково – рятувальних  служб  у туристичній галузі, розробка програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяння їх виконанню.

3.22.Координація діяльності підприємств туристичної галузі з питань обслуговування туристів, зокрема, надання готельних послуг на відповідній території.

3.23.Забезпечення контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму в межа своїх повноважень.

3.24.Подання в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників Управління державними та відомчими нагородами і відзнаками.

4.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

4.1.Отримувати від підпорядкованих установ та закладів  культури і туризмі, а також інших установ та організацій, що діють у відповідній галузі, інформацію, матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань та обов’язків.

4.2.Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих установ та закладів культури і туризму.

4.3.Здійснювати перевірки виконання рішень Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, власних актів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань культури і туризму.

4.4.Отримувати від місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій культури необхідну інформацію, документи та законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері культури і туризму.

4.5.Розробляти та виносити на розгляд Рівненської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови проекти рішень, розпоряджень, пов’язаних з діяльністю установ  та закладів і діяльністю Управління  з питань розвитку культурного і туристичного життя у місті Рівному.

4.6.Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного законодавства.

4.7.Самостійно приймати рішення, видавати накази, вказівки, в межах своєї компетенції, що є обов’язковими для виконання підпорядкованими установами та закладами.

4.8.Проводити в установленому порядку тарифікацію та атестацію працівників підпорядкованих установ та закладів.

4.9.Вступати відповідно до напрямів своєї діяльності в правові та інші відносини як з державними, так і недержавними організаціями в Україні та за її межами.

4.10.Давати дозвіл на проведення культурно-мистецьких, туристичних заходів, художньо – спортивних акцій, гастрольної діяльності осіб, театрально-видовищних колективів на базі установ культури міста, які йому підпорядковані.

4.11.Забезпечувати організацію та контроль за діяльністю комп’ютерних залів, Інтернет клубів, дозвілевих закладів відпочинку, розваг та гральних залів( автоматів).

4.12.Сприяти залученню інвестицій у сферу культури і туризму.

4.13.Надавати дозволи підприємствам, відособленим підрозділам, установам, підпорядкованим Управлінню, на здачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна.

4.14.Погоджувати і затверджувати статути (положення) культурно-освітніх, мистецьких та дозвілевих закладів відпочинку, розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Рівного, вносити зміни та доповнення до них.

4.15.Вносити відповідно до законодавства пропозиції щодо реєстрації статутів (положень), розташованих на відповідній території культурно-освітніх, туристичних, мистецький та дозвілевих закладів відпочинку і розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Рівного.

4.16.Укладати і забезпечувати виконання в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.

4.17.Вирішувати питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури і туризму, дозвілля, відпочинку, розваг та мистецтва, а також визначити порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

4.18.Вносити пропозиції до відповідних органів про надання, вилучення (часткове припинення) спеціальних дозволів на здійснення діяльності культурно-освітніх, туристичних, мистецьких, дозвілевих закладів відпочинку, розваг, комп’ютерних залів, Інтернет клубів та гральних закладів (автоматів).

5.ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1.Забезпечення виконання актів законодавства України, наказів, постанов та рекомендацій Міністерства культури і туризму України, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, здійснення контролю за їх реалізацією в межах компетенції Управління.

5.2.Сприяння підприємствам та установам у проведенні масових культурологічних і мистецьких заходів.

5.3.Організація обліку неформальних мистецьких об’єднань, надання їм методичної і практичної допомоги і їхній діяльності.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

6.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняєтьсяв посади міським головою.

На посаду начальника призначається особа, яка є громадянином України, володіє державною мовою, має вищу освіту і стаж керівної роботи не менше п’яти років.

6.2.Начальник Управління може мати заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади міський голова. Всі інші працівники Управління призначаються на конкурсній основі, відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” .

6.3.Начальник Управління, в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства:

6.3.1.представляє інтереси міста в галузі культури і туризму у відносинах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами;

6.3.2.визначає структуру та штатний розпис, в межах доведеного фінансування та граничної чисельності, які затверджуються розпорядженням міського голови;

6.3.3.за погодженням із заступником міського голови готує міському голові подання кандидатур на посаду керівників установ культури і мистецтва міста;

6.3.4.затверджує положення про централізовану бухгалтерію Управління та статути підпорядкованих установ та закладів культури міста;

6.3.5.затвердужє посадові обов’язки спеціалістів Управління та централізованої бухгалтерії;

6.3.6.розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління, підпорядкованих установ і закладів, затверджує кошториси цих установ і закладів;

6.3.7.застосовує заохочення і дисциплінарне стягнення до працівників Управління, керівників підвідомчих установ, закладів;

6.3.8.видає, в межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання;

6.3.9.відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, видає доручення, довіреності;

6.3.10.розглядає заяви, скарги населення, здійснює прийом громадян, представників установ, організацій;

6.3.11.дає відповіді на звернення та запити депутатів, розглядає рекомендації постійних комісій Рівненської міської ради, повідомляє їх про результати розгляду.

6.4.При Управлінні може бути створена колегія з питань планування роботи галузі та контролю за виконанням ухвалених рішень, інших питань, пов’язаних з діяльністю галузі. Склад колегії та Положення про неї затверджується міським головою за поданням начальника Управління.

6.4.1.Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника Управління.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1.Управління культури і туризму є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно,  розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмові бланки.

Місце знаходження Управління: м. Рівне, вулиця Кавказька, 15

7.2.Матеріально – технічну базу Управління становлять матеріальні цінності та кошти, облік яких веде централізована бухгалтерія Управління.

7.3.Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.4.Фінансування установ та закладів культури міста, туризму, проведення масових свят, фестивалів, пам’ятних і календарних дат, цільових програм і мистецьких проектів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, цільових надходжень від управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Міністерства культури і туризму України, а також за рахунок державних та недержавних фондів, спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб, з інших джерел відповідно до чинного Законодавства.

7.5.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому законом порядку.

7.6.Управління може бути ліквідовано або реорганізовано за рішенням Рівненської міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Секретар міської ради   Ю.Бідюк

 

 
Пошук
Анонс подій

(03/29/16) Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна»

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» ініційована Міністерством культури України для п�...

(02/23/16) Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного

Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного   ...
Хто на сайті
На даний момент 13 гостей на сайті