Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Програма охорони культурної спадщини у місті Рівном

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

ПРОГРАМА

ОХОРОНИ  КУЛЬТУРНОЇ  СПАДЩИНИ

У  МІСТІ  РІВНОМУ

НА  2012 - 2015  РОКИ

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

1.    Ініціатор розроблення Програми охорони культурної спадщини у місті Рівному на 2012-2015 роки (далі-Програма) - виконавчий комітет Рівненської міської ради

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми - рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 8 листопада 2011 року №185 „Про стан охорони культурної спадщини у місті Рівному”

3. Розробник Програми - управління культури і туризму виконавчого   комітету Рівненської міської ради

4. Головний виконавець Програми -  управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

5. Учасники Програми - управління та відділи виконавчого комітету Рівненської міської ради, організації, установи

6.  Термін  реалізації Програми - 2012 - 2015 роки

7.     Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Програма буде виконуватись за рахунок коштів місцевого бюджету,         позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси закладів культури, фондів, громадських організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів, усіх зацікавлених.

1. ПІДСТАВИ  ДЛЯ  РОЗРОБЛЕННЯ  ПРОГРАМИ

Програма розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону археологічної спадщини”, “Про культуру”, інших нормативних актів, спрямована на суттєве покращення ситуації, вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини у місті Рівному і розрахована на період до 2015 року.

Культурна спадщина міста Рівного є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (ст.31, п.6; ст.32, п.6, п.10)  функції забезпечення охорони пам’яток історії та культури покладено на органи місцевого самоврядування, що передбачає розроблення   реалізацію цілого комплексу заходів за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів, громадських організацій, суб’єктів господарювання, жителів міста.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 місто Рівне занесене до Переліку історичних міст України, тому питання дотримання пам”яткоохоронного законодавства особливо актуальне.

Активізація будівництва, природне старіння об’єктів культурної спадщини, ігнорування та порушення пам”яткоохоронного законодавства суб’єктами господарювання в історичній частині міста, створення міста привабливого для туризму, як одного з ефективних джерел наповнення бюджету вимагає створення в обласному центрі структури, яка б не тільки організовувала і координувала напрямки діяльності управлінь та відділів міськвиконкому, органів виконавчої влади, а й виконувала облікову, пошукову, наукову, методичну функцію.

Зокрема, щодо реалізації таких повноважень, як укладання охоронних договорів, погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини, здійснення інших управлінських та цивільно-правових дій.

В умовах ринкових відносин пам’ятки культурної спадщини слід розглядати як об’єкти, що мають велике соціально-культурне значення та об’єкти інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.

Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини у місті можливе лише за умови розроблення та реалізації цільової програми   охорони культурної спадщини.

Станом на 1 січня 2012 року у м.Рівному на державному обліку перебуває  416 пам’яток: археології, історії, архітектури, монументального мистецтва -  найбільше в області.

Під час моніторингу проведеного фахівцями управління культури і туризму, обласного краєзнавчого музею виявлено, що більшість пам’яток потребують термінових ремонтних робіт різного ступеня та облаштування.  Майже вся науково-облікова документація на пам’ятки не відповідає сучасним зразкам і містить інформацію, яка роками не оновлювалась, потребує уточнення (визначення) меж. Не затверджені уніфіковані зони нерухомих пам’яток архітектури, історії, монументального мистецтва, парків.  Робота з виявлення (оновлення) документації потребує значних бюджетних асигнувань та людських ресурсів.

Відсутній постійний повноцінний моніторинг технічного стану пам’яток. Значна їх частина немає власників і балансоутримувачів,  не визначена їх грошова вартість.

Правоохоронними органами не забезпечується надійний правовий захист пам’яток культурної спадщини, відсутнє притягнення порушників до адміністративної та кримінальної відповідальності (пам’ятки археології, монументального мистецтва тощо).

Власники і користувачі пам’яток культурної спадщин, жителі міста, суб’єкти господарювання погано інформовані про вимоги чинного законодавства, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини, про наукове, естетичне і патріотичне значення пам’яток. Розв’язання проблем охорони культурної спадщини у місті має ґрунтуватись на  системному програмному підході.

Потребують ремонту та облаштування пам’ятники, меморіали, місця поховання,   пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні  дошки.

Через недотримання вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини” пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки  встановлювались без відповідних погоджень, тому на сьогодні, на більшість відсутня документація, що ускладнює їх реєстрацію, визначення балансоутримувача.

Визначення меж території пам’яток культурної спадщини - одне з пріоритетних завдань у сфері охорони культурної спадщини  в місті.

На сьогодні пам’ятки культурної спадщини не мають державних охоронних дощок (знаків).  Відновлення та встановлення охоронних дощок (знаків) нового зразка вимагає чинне законодавство.

У місті відроджено хорошу традицію шефства над пам’ятками історії, монументального  мистецтва, меморіалами.

Доцільне залучити до шефства над пам’ятниками, меморіалами, що увічнюють подвиг українського народу у роки  Великої Вітчизняної війни заклади освіти, культури, військові формування, організації, установи.

Об’єкти культурної спадщини у місті внесені до переліку пам’яток, повинні мати облікову документацію (паспорт, облікову картку) і пройти певну процедуру юридичного оформлення, а саме: укладання охоронних договорів, грошову оцінку, визначення балансоутримувача, виготовлення  і встановлення на пам’ятках охоронних знаків державного зразка тощо.

Пам’ятки культурної спадщини не тільки свідчення історичних подій, але й категорія економічна - об’єкт туристичної привабливості.

Для інформування гостей міста заплановано встановити  в центрі міста та на в’їздах з боку м.Києва і м.Луцька стенди - туристичну карту міста з найбільш важливими туристичними маршрутами і позначенням архітектурних, культурних та історичних пам’яток міста.

Прийняття  „Програми охорони культурної спадщини у місті Рівному на 2012-2015 роки”  дало б змогу передбачити кошти на пам”яткоохоронні заходи у міському бюджеті, чітко планувати роботу на перспективу та контролювати її виконання.

Усе вищевказане зумовлює необхідність прийняття „Програми охорони культурної спадщини у місті  Рівному на 2012 - 2015 роки”.

2.     МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів  культурної  спадщини  в суспільному житті.

 

Основними шляхами  реалізації  Програми є:

- проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, впровадження та налагодження системи обліку об’єктів культурної спадщини;

-  увічнення визначених історичних подій, видатних постатей в історії міста;

- популяризація краєзнавчої діяльності;

- підвищення рівня відповідальності власників та користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження та використання;

- удосконалення структури управління у сфері охорони культурної спадщини;

-   підвищення ефективності співпраці у сфері охорони культурної спадщини   виконавчих органів міської ради;

- проведення оцінки пам’яток культурної спадщини, визначення балансоутримувачів, визначення меж;

- залучення до роботи з охорони культурної спадщини жителів міста,      через відродження традиції шефства над об’єктами історії,

- створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста Рівного з метою створення іміджу міста Рівного як культурного, мистецького та туристичного центру України.

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради у бюджеті міста Рівного на відповідний рік, а також із залученням інших коштів не заборонених чинним законодавством.

 

4. ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ

Виконавцем Програми є управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради,  організації,  установи, заклади культури.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програма спрямована на забезпечення умов для реалізації положень нормативно-правових актів України у галузі охорони культурної спадщини з урахуванням перспективи розвитку міста, ефективного залучення до сфери охорони культурної спадщини ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.

Реалізація програми дозволить вирішити такі завдання:

-  створення комплексної системи охорони культурної спадщини;

-  створення міської туристичної інфраструктури;

- врахування органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання всіх форм власності, організаціями, установами, громадянами у своїй діяльності нормативно-правових актів нормативно-правових актів України у галузі охорони культурної спадщини;

- забезпечення розбудови туристичної інфраструктури, підвищення міжнародного іміджу Рівного - культурного, мистецького та туристичного центру України;

-  створення умов для вивчення,  обліку, охорони і пропаганди об’єктів культурної спадщини на території міста;

-  виховання у жителів та гостей Рівного поваги та інтересу до історії міста, свідомості властивої жителям історичного європейського міста на підставі знайомства з історичною, містобудівною та архітектурною спадщиною;

 

-   продовження моніторингу за станом об’єктів культурної спадщини;

 

- проведення першочергових заходів з визначення  вартості об’єктів культурної спадщини та встановлення балансоутримувача;

 

- проведення заходів з реалізації програми паспортизації об’єктів культурної  спадщини,  укладання сучасної облікової документації.

 

 

 

 

6. ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ  ТА  ЇХ  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№        з/п


Найменування заходу

Термін виконання

Обсяги та джерела фінансування            (тис. грн.)

Загальний обсяг

фінансування

Місцевий бюджет

Інші джерела

1.

Здійснення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та їх інвентаризація

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

2.

Сприяння проведенню паспортизації пам’яток культурної спадщини міста

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

3.

Визначення майнової цінності пам’яток міста та їх балансової належності

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

4.

Укладання охоронних договорів (зобов’язань) на об’єкти культурної спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

5.

Сприяння проведенню інвентаризації земель історико-культурного призначення під об’єктами культурної спадщини, визначення відповідних суб’єктів землекористування

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

6.

Підготовлення пропозицій та необхідної науково-облікової документації для  включення до Державного реєстру  нерухомих пам’яток України

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

7.

Виготовлення та встановлення охоронних дощок  єдиного зразка для всіх пам’яток культурної спадщини

2012,

2013

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

8.

Виготовлення та встановлення  на вулицях міста  дорожніх вказівників до пам’яток культурної спадщини

 

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

9.

Розроблення та встановлення  в центрі міста та на в’їздах з боку м.Києва і м.Луцька стендів - туристичної карти міста з найбільш важливими туристичними маршрутами і позначенням архітектурних, культурних та історичних пам’яток

2012

 

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

10.

Сприяння встановленню підприємствами, установами, громадянами  шефства  над об’єктами культурної спадщини, підтримка участі молоді  в соціально-корисних роботах зі збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини

постійно

-

-

-

11.

Участь у  розробці   нових тематичних маршрутів історико-краєзнавчого, архітектурного та інших напрямків

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

12.

Сприяння встановленню  пам’ятних знаків,  меморіальних, анотаційних дощок

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

13.

Висвітлення у засобах масової інформації  щодо збереження культурної спадщини у місті Рівному

постійно

-

-

-

 

 

14.

Участь у виставках,  мистецьких проектах,  науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях з питань охорони культурної спадщини,  розвитку туристичної інфраструктури

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

15.

Організація тематичних виставок „Історія вулиць м.Рівного”,   „Почесні громадяни м.Рівного”,  участь у розробці  нових туристичних маршрутів

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

16.

Забезпечення видання  рекламної презентаційної краєзнавчої поліграфічної  та сувенірної продукції, фотоальбомів пам’яток культурної спадщини Рівненщини

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

17.

Створення музею історії міста Рівного

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

18.

Розміщення інформації про об’єкти культурної спадщини, розроблення інтерактивної карти міста на веб-сторінці управління культури і туризму

постійно

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

Разом за роками:

 

згідно кошторисних призначень

згідно кошторисних призначень

-

 

 

Секретар міської ради                                                                            А. Грещук

 
Пошук
Анонс подій

(03/29/16) Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна»

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» ініційована Міністерством культури України для п�...

(02/23/16) Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного

Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного   ...
Хто на сайті
На даний момент 19 гостей на сайті