Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Положення про художню громадську раду

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З

Від « 12 » січня 2016 року 15 /осн.

Про затвердження

художньої громадської ради

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, згідно розпорядження міського голови від 12 січня 2016 року з метою утвердження культурного розвитку міста як одного з ключових чинників соціально-економічного розвитку, участі у розробці програм розвитку культури та культурної спадщини, реалізації комплексу культурно-мистецьких програм і проектів, підтримки талановитої молоді, високопрофесійних митців і колективів, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури:

1. Затвердити Положення про художню громадську раду при управлінні культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити склад художньої громадської ради при управлінні культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

культури і туризму Т. Максименко

Додаток 1 до наказу

від 12.01.2016 № 15 /осн.

ПОЛОЖЕННЯ

про художню громадську раду

1. Загальні положення

1.1. Художня громадська рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при управлінні культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради, що здійснює координацію діяльності в сфері культури та мистецтва з підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями та об'єднаннями, творчими спілками з метою утвердження культурного розвитку міста як одного з ключових чинників соціально-економічного розвитку, участі у розробці програм розвитку культури та культурної спадщини та реалізації комплексу культурно-мистецьких програм і проектів, з метою підтримки талановитої молоді та високопрофесійних митців і колективів, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури .

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України, Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та міськвиконкому, «Програмою розвитку культури в місті Рівному на 2014-2018 роки», цільовими програмами у сфері «культури» і цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

2.1. Координація діяльності та підвищення ефективності в співпраці управління культури і туризму міської ради з установами, громадськими організаціями, творчими, професійними спілками, керівниками провідних професійних та самодіяльних колективів у формуванні єдиного культурного простору міста для реалізації завдань.

2.2. Участь у розробці та експертній оцінці культурних програм та проектів, здійснення громадських експертиз рішень виконавчих органів міської ради у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини.

2.3. Сприяння у проведенні культурних заходів і акцій (фестивалі, конкурси, виставки, творчі зустрічі, концерти та ін.).

2.4. Згуртування громади навколо ідей розбудови сучасного, привабливого міста, розвиток місцевого патріотизму, чітке визначення позиціонування міста, формування його оновленого позитивного іміджу.

2.5. Розвиток туристичного потенціалу міста Рівного, підвищення привабливості міста на туристичному ринку, створення нових туристичних маршрутів

2.6. Сприяння заходам із збереження, дослідження та використання історичного середовища міста, охорони культурної спадщини.

2.7. Проведення моніторингу та оцінки виконання затверджених програм і проведених заходів.

3. Організаційні принципи роботи Ради

3.1. До роботи художньої громадської ради залучаються провідні діячі та спеціалісти в галузі культури міста, активісти громадських організацій, представники творчих спілок: театральні діячі, письменники, художники, композитори, дизайнери, працівники ЗМІ, музеїв, галерей, керівники професійних та кращих аматорських творчих колективів.

3.2. При потребі, на засідання Ради можуть бути запрошені депутати, представники виконавчих органів, представники громадськості, спеціалісти різних напрямків, які не є членами Ради.

3.3. Організаційною формою роботи Ради є засідання.

3.4. Рада проводить як загальні засідання так і засідання в секціях.

3.5. У структурі Ради створюються секції за основними напрямками роботи: охорона культурної спадщини, культура, промоція, туризм. Кожна секція делегує на загальне засідання по 5 делегатів.

3.6. На загальному засіданні Ради призначаються куратори секцій. Куратори секцій можуть не бути членами Ради.

3.7. Засідання Ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал. При потребі проводяться позачергові засідання.

3.8. Засідання правомочне, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Ради, які зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

3.9. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови його заступник.

3.10. За дорученням голови Ради підготовку проведення засідань здійснюють заступник голови та секретар.

3.11. На секретаря Ради покладаються обов'язки ведення документації та інформаційне забезпечення роботи Ради.

3.12. Рішення Ради приймаються двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

3.13. Рішення Ради оформлюється протоколом згідно з регламентом, який підписує голова Ради та її секретар.

3.14. Зміни до переліку питань, які попередньо визначено порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.

3.15. Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень і розглядає на засіданнях стан їх виконання.

3.16. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

4. Рада має право:

4.1. Одержувати, в установленому законодавством порядку, інформацію, необхідну для виконання покладених на Раду завдань від органів місцевого самоврядування, підприємств і установ, громадських та інших організацій.

4.2. Утворювати консультативні, експертні та робочі групи із залученням провідних вчених та спеціалістів, фахівців, керівників підприємств та установ, інших організацій незалежно від форм власності (за згодою керівників).

4.3. Організовувати підтримку талановитих та обдарованих дітей та молоді, творчої інтелігенції міста, кращих професійних та аматорських творчих колективів міста та області.

5. Рада зобов'язана:

5.1. Координувати діяльність закладів культури, професійних творчих спілок, громадських організацій, творчої інтелігенції міста, підприємств, організацій, установ різних форм власності, направлених на розвиток культури у місті Рівному, охорони культурної спадщини, промоції, розвитку туризму.

5.2. Здійснювати експертні оцінки довгострокових програм культурного розвитку міста, а також сприяти розробці середньострокових програм.

5.3. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації результатів виконання програм та діяльності Ради, стан виконання її рішень.

Начальник управління

культури і туризму Т.Максименко

 

 
Пошук
Анонс подій

(03/29/16) Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна»

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» ініційована Міністерством культури України для п�...

(02/23/16) Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного

Розпорядження міського голови про перейменування топонімічних об'єктів м. Рівного   ...
Хто на сайті
На даний момент 13 гостей на сайті